Przykład dobrej praktyki

Zgłoszenie w celu zamieszczenia na stronie internetowej Regionalnego Forum Doradztwa Zawodowego.

Informacje o przetwarzaniu danych osobowych: www.metis.pl/content/view/7/100/ [kliknij]

* Wymagane

  1. Tytuł/nazwa (rozwiązania, przedsięwzięcia... itp.): *
  1. Autor/organizator/szkoła: *
  1. Krótki opis: (maks. 1000 znaków) *
  1. Zasób (link do relacji foto/wideo, sprawozdania, dokumentu itp. – opcjonalnie):