ANKIETA DIAGNOZA 2024

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do wypełnienia ankiety, której celem jest rozpoznanie Państwa potrzeb w zakresie doskonalenia zawodowego. Chcemy, żeby nasza oferta jak najlepiej odpowiadała Państwa potrzebom zarówno w zakresie treści, jak i form szkoleń.

Przygotowana przez nas ankieta jest anonimowa, a jej wyniki posłużą wyłącznie do przygotowania oferty szkoleniowej odpowiadającej Państwa potrzebom.

Dziękujemy!

* Wymagane

  1. Proszę wskazać formy szkoleniowe które są najbardziej preferowane przez Panią/Pana (można zaznaczyć kilka odpowiedzi): *


  1. W jakich formach doskonalenia organizowanych przez Metis chciałaby Pani / chciałby Pan uczestniczyć?: *

  1. Jakich korzyści oczekuje Pani/Pan biorąc udział w formach doskonalenia organizowanych przez Metis: *


  1. Na podstawie Państwa dotychczasowych doświadczeń, prosimy o wskazanie plusów i minusów szkoleń online: *
Plusy: Minusy:
  1. Jaki jest dla Pani/Pana optymalny czas realizacji szkoleń online i szkoleń stacjonarnych? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi): *
 dni powszednie (poniedziałek - czwartek) do godziny 16:00 dni powszednie (poniedziałek - czwartek) po godzinie 16:00 piątek do godziny 16:00 piątek po godzinie 16:00 weekendy do godziny 16:00 (sobota)
szkolenia online
szkolenia stacjonarne
  1. Jak chciałaby Pani/Pan być informowana o szkoleniach organizowanych przez ROM-E Metis? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi): *

  1. Praca z uczniem z doświadczeniem migracji jest dla mnie wyzwaniem w obszarze...: *
 zdecydowanie tak raczej tak trudno powiedzieć raczej nie zdecydowanie nie
integracji klasy
komunikacji językowej z uczniem
dostosowaniem materiałów i form pracy
interpretacji przepisów prawa oświatowego
zarządzania własnymi emocjami
  1. W których z poniższych obszarów związanych z obecnością migrantów chciałaby Pani/chciałby Pan doskonalić się w kolejnym roku szkolnym? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi): *  1. W jakich obszarach szkoleniowych chciałaby Pani/Pan podnosić swoje kompetencje nauczycielskie? (można zaznaczyć kilka odpowiedzi): *Metryczka

Prosimy o zaznaczenie stopnia awansu zawodowego: *
Prosimy o zaznaczenie typu placówki w której Pani/Pan pracuje: *Płeć:

 

Dziękujemy za wypełnienie ankiety